UZAVŘENÍ SPORTOVNÍ ČÁSTI SOKOLOVNY

Sportovci, případně jejich rodiče, dostanou informace od svých oddílových trenérů o případném přesunu sportovní činnosti na venkovní sportoviště.

II. uzavření

zdůvodnění:

Ministr zdravotnictví R. Prymula: „Zakazujeme veškeré profesionální a amatérské soutěže. Uzavírají se veškerá vnitřní sportoviště. Na vnějších sportovištích je možno sportovat ve skupině do 20 osob.“

trvání od 9.10 2020 do 26. 10. 2020, doporučujeme však sledovat média, dá se bohužel předpokládat, že omezení budou mnohem delší.

Přejeme všem pevné zdraví a pevné nervy!

_____________________________________________________

I. uzavření

zdůvodnění:

„Vláda od 12. března od 18:00 hodin zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání”

Vláda zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb – sportoviště, posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.

trvání:

Do odvolání vládního nařízení