FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ

popis

Ceník pronájmu

předmět pronájmu jednotka pronájmu Cena
Fotbalové hřiště sazba za 1 hodinu 250
Fotbalové hřiště sazba za 1 den / max.8 hod./ 500
Fotbalové hřiště včetně kabin sazba za 1 den / max.8 hod./ 800