FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ

popis

Ceník pronájmu

předmět pronájmu jednotka pronájmu Cena
Fotbalové hřiště sazba za 1 hodinu 500
Fotbalové hřiště sazba za 1 den / max.8 hod./ 1000
Fotbalové hřiště včetně kabin sazba za 1 den / max.8 hod./ 1600