dokument PDF ke stažení zde: Restaurace Šachty II. kolo.doc

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU MAJETKU TJ VYSOKÉ NAD JIZEROU OD 1. 7. 2024

TJ Vysoké nad Jizerou zveřejňuje záměr pronájmu svého majetku na základě rozhodnutí výkonného výboru TJ ze dne 25. 4. 2024
Rozhodnutím lze pronajmout nebytové prostory na stavební parcele 620/3 v k.ú. Vysoké nad Jizerou – Restaurace Šachty II. kolo.

  • Předmět pronájmu – provozování pohostinských služeb – restaurace s příslušenstvím, kuchyně s příslušenstvím, skladové prostory u kuchyně, sklad ve sklepním prostoru. V pronájmu je zahrnuto vybavení provozu kuchyně a restaurace ve stavu a množství ke dni 30. 6. 2024
  • Doba pronájmu – na dobu určitou 5 let s možností následného prodloužení v případě bezproblémového plnění podmínek nájemní smlouvy.
  • Cena za pronájem – minimální nabídková cena 150 000,-Kč/rok + DPH a následné navýšení o inflaci od roku 2025. Náklady na el. energii, vodné, stočné, telefon a odpady hradí nájemce samostatně.
  • Splátky nájemného čtvrtletně.

Informace na tel. číslech : 605 970 785 – sekretář TJ, 605 976 887- předseda TJ

Termín podání žádostí : 2. kolo – písemně do 17. 6. 2024 – 15 hod. na adresu :
TJ Vysoké nad Jizerou, Tyršova 295, 512 11 Vysoké nad Jizerou.