POZVÁNKA

na Valnou hromadu TJ Vysoké nad Jizerou, z. s.,

která se koná v SOBOTU 22. 2. 2020 od 18 : 00 hodin ve velké klubovně sokolovny

PROGRAM: 1/ Zahájení
2/ Návrh a schválení programu valné hromady, volba komisí
3/ Zprávy předsedů oddílů TJ o činnosti za rok 2019
4/ Zpráva o činnosti výkonného výboru TJ s případným komentářem předsedy TJ
5/ Zpráva o stavu členské základny
6/ Zpráva o hospodaření
7/ Zpráva revizní komise
8/ Návrh rozpočtu TJ na rok 2020
9/ Návrh výše členských příspěvků na rok 2020
10/ Návrh plánu činnosti v rámci údržby, oprav a výstavby zařízení TJ
11/ Občerstvení (přestávka)
12/ Diskuze
13/ Schválení rozpočtu
14/ Schválení výše členských příspěvků
15/ Schválení plánu činnosti, údržby, oprav a výstavby
16/ Návrh usnesení
17/ Schválení usnesení
18/ Závěr

Na jednání Vás zve předseda TJ Vysoké nad Jizerou, z. s.
Ing. Jaroslav Nechanický